REUNIÓ AMB SR. ANTONI MARIA GRAU I COSTA DIRECTOR GENERAL INDUSTRIA DE LA GENERALITAT

Sin título

Reunió amb Sr. Antoni Maria Grau i Costa Director general Industria de la generalitat organitzat per L’ADEG en la seu de BROSE a Sta. Margarida i els Monjos

El pasat 22 juliol 2015, el Sr. Antoni Maria Grau i Costa va explicar la realitat de l’evolució de l’industria catalana en els darrers anys, posant èmfasi en l’estratègia industrial dissenyada per la generalitat que ha orientat la seva acció a buscar l’eficiència demostrada per les Empresas catalanes en els darrers anys.

La generalitat aprofitant un increment del programa europeu per la millora competitiva amb un increment dels recursos canalitzats a través del FEDER d’un 40% ha organitzat unes Líneas per tal d’acompanyar el creixement industrial

Préstec i+i

Préstecs per finançar projectes d’innovació, internacionalització i industrialització o bé despeses de circulant lligades a aquests projectes. L’import mínim és de 50.000 euros i el màxim és de 1.000.000 euros. El termini d’amortització és de set anys amb dos de carència inclosos per als projectes d’inversió, i de tres anys amb un de carència inclòs per als préstecs de circulant. Els préstecs els atorguen directament l’Institut Català de Finances i el Departament d’Empresa i Ocupació a través d’ACCIÓ, que garanteix el 70% del risc.

El termini d’amortització és de set anys amb dos de carència inclosos per als projectes d’inversió, i de tres anys amb un de carència inclòs per als préstecs de circulant. Els préstecs els atorguen directament l’Institut Català de Finances i el Departament d’Empresa i Ocupació a través d’ACCIÓ, que garanteix el 70% del risc.

La Generalitat regula el Consell Català de l’Empresa com a òrgan d’assessorament i participació empresarial

 • El Consell Català de l’Empresa es configura com l’òrgan que assessorarà la definició i el disseny de la política industrial de Catalunya
 • L’actuació del Consell ha de contribuir a accelerar el procés de transformació empresarial a través d’una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l’adaptació estratègica de les empreses als canvis i la millora de la seva competitivitat
 • El Consell reuneix representants institucionals, agents empresarials, organitzacions sindicals i cambres de comerç de Catalunya

Programes de reactivació industrial

S’an marcat 158 actuacions en 7 ambits industrials estratègics, realitzades a través dels grups de treball en els que han participat els departaments de la generalitat conjuntament amb les empreses.

El primer s’emmarca l’impuls de l’industria alimentaria

Actuacions immediates

 1. Catalonia Food Network, la plataforma que integrarà tota la cadena de valor de la indústria alimentària catalana.
 2. Prioritats en la innovació: a. Diferenciació de productes. b. Alimentació personalitzada. c. Seguretat alimentària. d. Nutrició per a gent gran.
 3. Prioritats en la internacionalització: a. Serveis alimentaris que arrosseguin proveïdors catalans. b. Canal gourmet.
 4. Millora competitiva en operacions i logística de les pimes. Actuacions a mitjà termini
 5. Desenvolupament d’envasos d’última generació.
 6. Sistemes d’etiquetatge digital.
 7. Eficiència en l’ús de l’energia i l’aigua.
 8. Demanda sofisticada.
 9. Escalabilitat de les pimes amb producte gurmet o prèmium.
 10. Canal directe de productors amb consumidors: a. Comercialització digital. b. Venda directa (en botigues pròpies o punts de consum).
 11. Oferta turística vinculada a l’alimentació: a. Visites turístiques als centres productors. b. Venda de productes locals per mitjà de canals turístics.

Dins dels objectius de la generalitat es el comptar amb l’interaccio del sector privat d’una forma cuotidiana i sostinguda.

INNOVADOR SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESPALILLADO – ESTRUJADO

despalilladora-mesa-seleccion

 

 

Innovador sistema de recepción de la uva que prescinde del tornillo sinfín que conduce la uva hasta la boca de entrada del tambor de despalillado, evitando de este modo cortes en la uva y compresión de los tallos. A diferencia de los sistemas convencionales, la cinta lleva la uva una vez seleccionada hasta el tambor de despalillado.